Sikaflex-Construction(J)

Liên hệ

Sikaflex-Construction(J) dùng như chất trám khe đa năng và là hợp chất trám trét các khoảng hở, được dùng chủ yếu trong xây dựng nhà cao tầng.

Gọi điện